Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  srnec lesný  srnec lesný v atlase živočíchov

srnec lesný Capreolus capreolus

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
2. decembra 2010 15:30
Poznámka:

Na vychádzke sme v snehu objavili stopy srnca lesného.

Fotografia  druhu  srnec lesný