Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sýkorka bielolíca / veľká sýkorka bielolíca / veľká v atlase živočíchov

sýkorka bielolíca / veľká Parus major

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
25. novembra 2010 15:30
Poznámka:

Pri vychádzke na štrkovisko sme spozorovali na stromoch sýkorky veľké.

Fotografia  druhu  sýkorka bielolíca / veľká