Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  straka čiernozobá straka čiernozobá v atlase živočíchov

straka čiernozobá Pica pica

Autor:
Mgr. Ľubica Budayová
Skupina:
5.B Spišské Vlachy
Zachytené dňa:
1. decembra 2010 14:30
Fotografia  druhu  straka čiernozobá