Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bocian biely bocian biely v atlase živočíchov

bocian biely Ciconia ciconia

Autor:
Helena Parobeková
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
13. júla 2010 13:36
Poznámka:

Táto fotka vznikla, keď som bola s otcom v jeho práci. Mlátili obilie.

Fotografia  druhu  bocian biely