Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kunka žltobruchá kunka žltobruchá v atlase živočíchov

kunka žltobruchá Bombina variegata

Autor:
RNDr. Lívia Joppová
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
4. apríla 2010 16:19
Poznámka:

Prosím Vás o uverejnenie tejto fotky, pretože minule som ju zle identifikoval. Túto fotku sme našli pri prehľadávaní počítača. Autor: O. Zakopjan.

Fotografia  druhu  kunka žltobruchá