Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Viola Feketeová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
2. júla 2010 10:50
Poznámka:

Salamandra nás prekvapila na prechádzke s rodičmi.

Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá