Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Ing. Jana Kaščáková
Skupina:
žabky
Zachytené dňa:
17. novembra 2010 10:08
Fotografia  druhu  kozobrada lúčna