Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kunka žltobruchá kunka žltobruchá v atlase živočíchov

kunka žltobruchá Bombina variegata

Autor:
Ing. Jana Zajacová
Skupina:
Sojka
Zachytené dňa:
2. augusta 2006 0:00
Fotografia  druhu  kunka žltobruchá