Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Ing. Jana Kaščáková
Skupina:
žabky
Zachytené dňa:
3. novembra 2010 12:44
Fotografia  druhu  vrabec domový