Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kunka žltobruchá kunka žltobruchá v atlase živočíchov

kunka žltobruchá Bombina variegata

Autor:
PaedDr. Katarína Adamková
Skupina:
gymnáziumrv
Zachytené dňa:
28. júna 2009 16:30
Fotografia  druhu  kunka žltobruchá