Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vidlochvost feniklový  vidlochvost feniklový v atlase živočíchov

vidlochvost feniklový Papilio machaon

Autor:
PaedDr. Katarína Adamková
Skupina:
gymnáziumrv
Zachytené dňa:
28. júna 2009 16:52
Fotografia  druhu  vidlochvost feniklový