Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
PaedDr. Katarína Adamková
Skupina:
gymnáziumrv
Zachytené dňa:
2. apríla 2010 12:23
Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá