Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  iskerník ilýrsky iskerník ilýrsky v atlase rastlín

iskerník ilýrsky Ranunculus illyricus

Autor:
Mgr. Elena Raždíková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
5. novembra 2010 15:20
Fotografia  druhu  iskerník ilýrsky