Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadinec obyčajný hadinec obyčajný v atlase rastlín

hadinec obyčajný Echium vulgare

Autor:
Mgr. Natália Nôtová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
23. septembra 2010 14:05
Poznámka:

Vlniaci sa, odkvitajúci hadinec. Pozorovaný na poľnej ceste v blízkosti školy počas envirokrúžku.

Fotografia  druhu  hadinec obyčajný