Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Mgr. Natália Nôtová
Skupina:
crazy frogs
Zachytené dňa:
23. septembra 2010 14:10
Poznámka:

Dôkaz prítomnosti jesene, pastva pre oči.

Fotografia  druhu  jesienka obyčajná