Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
7. októbra 2010 13:05
Fotografia  druhu  šalvia lúčna