Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  brhlík lesný brhlík lesný v atlase živočíchov

brhlík lesný Sitta europaea

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
7. októbra 2010 12:45
Poznámka:

Na strednom kmeni v dolnej tretine pri konári

Fotografia  druhu  brhlík lesný