Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vidlochvost ovocný vidlochvost ovocný v atlase živočíchov

vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius

Autor:
Kristián Majer
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
9. októbra 2010 14:34
Fotografia  druhu  vidlochvost ovocný