Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  iskerník ilýrsky iskerník ilýrsky v atlase rastlín

iskerník ilýrsky Ranunculus illyricus

Autor:
Kristián Majer
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
9. októbra 2010 14:37
Fotografia  druhu  iskerník ilýrsky