Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  spriadač kostihojový  spriadač kostihojový v atlase živočíchov

spriadač kostihojový Callimorpha quadripunctaria

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
22. júla 2010 8:30
Fotografia  druhu  spriadač kostihojový