Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ďateľ čierny / tesár ďateľ čierny / tesár v atlase živočíchov

ďateľ čierny / tesár Dryocopus martius

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
22. júla 2010 5:25
Poznámka:

Jedinec na kmeni

Fotografia  druhu  ďateľ čierny / tesár