Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka vyššia prvosienka vyššia v atlase rastlín

prvosienka vyššia Primula elatior

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
24. apríla 2010 10:05
Poznámka:

Nie sme presvedčení, či to je prvosienka vyššia alebo jarná. Táto naša má v korune pomarančovú škvrnu.

Fotografia  druhu  prvosienka vyššia