Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Mgr. Elena Raždíková
Skupina:
Veveričky
Zachytené dňa:
11. júna 2010 17:22
Fotografia  druhu  zvonček konáristý