Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ľalia zlatohlavá ľalia zlatohlavá v atlase rastlín

ľalia zlatohlavá Lilium martagon

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
24. júna 2010 11:20
Poznámka:

Ľalia v lese

Fotografia  druhu  ľalia zlatohlavá