Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadinec obyčajný hadinec obyčajný v atlase rastlín

hadinec obyčajný Echium vulgare

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
15. júna 2010 15:11
Fotografia  druhu  hadinec obyčajný