Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka pomúčená prvosienka pomúčená v atlase rastlín

prvosienka pomúčená Primula farinosa

Autor:
Mgr. Darina Bergmannová
Skupina:
Lienky
Zachytené dňa:
25. mája 2010 13:49
Fotografia  druhu  prvosienka pomúčená