Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  roháč obyčajný roháč obyčajný v atlase živočíchov

roháč obyčajný Lucanus cervus

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
19. júna 2010 13:29
Fotografia  druhu  roháč obyčajný