Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  belorítka domová belorítka domová v atlase živočíchov

belorítka domová Delichon urbica

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
20. júna 2010 0:00
Fotografia  druhu  belorítka domová