Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sokol myšiar sokol myšiar v atlase živočíchov

sokol myšiar Falco tinnunculus

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
1. mája 2010 15:37
Poznámka:

opäť je to ten istý jedinec, ktorého som pozoroval a odfotil na streche tehlovej bytovky na Tatranskej ulici.

Fotografia  druhu  sokol myšiar