Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  roháč obyčajný roháč obyčajný v atlase živočíchov

roháč obyčajný Lucanus cervus

Autor:
PaedDr. Gabriela Rendlová
Skupina:
Profesionáli
Zachytené dňa:
5. mája 2010 16:53
Poznámka:

Samičku roháča obyčajného sme objavili priamo v triede (odfotili sme ho na uteráku). Samozrejme, potom putovala späť do prírody.

Fotografia  druhu  roháč obyčajný