Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  orlíček obyčajný orlíček obyčajný v atlase rastlín

orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris

Autor:
RNDr Danica Božová
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
11. júna 2010 11:00
Fotografia  druhu  orlíček obyčajný