Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
PaedDr. Gabriela Rendlová
Skupina:
Profesionáli
Zachytené dňa:
24. mája 2010 7:50
Fotografia  druhu  drozd čierny