Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
7. júna 2010 15:34
Fotografia  druhu  kukučka lúčna