Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec veľkokvetý poniklec veľkokvetý v atlase rastlín

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

Autor:
Ing. Jana Zajacová
Skupina:
Sojka
Zachytené dňa:
20. marca 2010 10:32
Fotografia  druhu  poniklec veľkokvetý