Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  lykovec voňavý lykovec voňavý v atlase rastlín

lykovec voňavý Daphne cneorum

Autor:
RNDr Danica Božová
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
28. mája 2010 12:30
Fotografia  druhu  lykovec voňavý