Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prilbovka biela prilbovka biela v atlase rastlín

prilbovka biela Cephalanthera damasonium

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
11. mája 2010 18:30
Fotografia  druhu  prilbovka biela