Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
27. apríla 2010 12:55
Fotografia  druhu  konvalinka voňavá