Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  poniklec veľkokvetý poniklec veľkokvetý v atlase rastlín

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
12. apríla 2010 0:00
Fotografia  druhu  poniklec veľkokvetý