Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  slezinník zelený slezinník zelený v atlase rastlín

slezinník zelený Asplenium viride

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
12. apríla 2010 9:55
Fotografia  druhu  slezinník zelený