Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Michal Košút
Skupina:
MLADÉ SVIŠTE
Zachytené dňa:
10. apríla 2010 18:27
Poznámka:

Kačica zachytená pri ľubickom potoku

Fotografia  druhu  kačica divá