Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  lykovec voňavý lykovec voňavý v atlase rastlín

lykovec voňavý Daphne cneorum

Autor:
Mgr. Darina Bergmannová
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
31. marca 2010 10:09
Fotografia  druhu  lykovec voňavý