Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krivec žltý krivec žltý v atlase rastlín

krivec žltý Gagea lutea

Autor:
PaedDr. Karol Krško
Skupina:
Svodínska Dobra
Zachytené dňa:
7. apríla 2010 14:58
Poznámka:

Krivec žltý sme objavili na okraji lokality pod kríkmi pri obrábanom poli.

Fotografia  druhu  krivec žltý