Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka vyššia prvosienka vyššia v atlase rastlín

prvosienka vyššia Primula elatior

Autor:
Peter Kapusta
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
21. apríla 2007 16:02
Poznámka:

Primulka – jedno z prvých jarných potešení na potulkách

Fotografia  druhu  prvosienka vyššia