Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Viktória Guttová
Skupina:
Bukovica
Zachytené dňa:
30. septembra 2017 9:42
Poznámka:

Hviezdnik ročný

Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný