Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
JUDr. Štefánia Guttová
Skupina:
Bukovica
Zachytené dňa:
30. septembra 2017 11:30
Poznámka:

Agát biely a zlatobyľ kanadská na území bývalej lúky na južnej časti kopca Heringeš.

Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská