Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Netýkavka žliazkatá netýkavka žliazkatá v atlase inváznych rastlín

netýkavka žliazkatá Impatiens glandulifera

Autor:
Ing Monika Melišová
Skupina:
Rybičky
Zachytené dňa:
27. septembra 2017 17:53
Poznámka:

Rastlina vysoká asi meter, práve v období kvitnutia.

Fotografia  druhu  Netýkavka žliazkatá