Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská v atlase inváznych rastlín

zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Autor:
Ing Monika Melišová
Skupina:
Rybičky
Zachytené dňa:
8. septembra 2017 9:56
Poznámka:

Najčastejšie sa vyskytujúci druh v našom okolí. Tiahne sa aj pozdĺž toku rieky Hron od 120 po 130 kilometer.

Fotografia  druhu  Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská