Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Ing Monika Melišová
Skupina:
Rybičky
Zachytené dňa:
14. júna 2017 18:41
Poznámka:

Drevina s riedkou korunou vysoká asi 3 metre, listy vyrastajú striedavo a sú nepárno-perovité.

Fotografia  druhu  Sumach pálkový