Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Autor:
Matúš Kováč
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
4. júla 2017 9:32
Poznámka:

Dekoratívna drevina, riedka koruna vysoká asi 5 m. Veľké striedavé perovité listy, na okraji pilkovité. Súkvetia tmavočervenej far­by.

Fotografia  druhu  Sumach pálkový