Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  Hviezdnik ročný hviezdnik ročný v atlase inváznych rastlín

hviezdnik ročný Stenactis annua

Autor:
Mgr. Silvia Malegová
Skupina:
NATURE BOYS
Zachytené dňa:
8. júna 2017 16:35
Poznámka:

Bylina, výška asi 50 cm, biele súkvetie úbor, listy na okraji pilkovité, na vrchu stonky kopijovité, sediace.

Fotografia  druhu  Hviezdnik ročný